Jan 272013
 

Arbetarbladet 5 november 2012
Skydda kvinnorna
Många män bryter mot kontaktförbud. Enligt nya siffror har antalet överträdelser ökat markant; hittills i år har 4 462 anmälningar registrerats, jämfört med 3 354 under de 9 första månaderna 2011. I extremfallen slutar dessa överträdelser i djup tragedi. Just nu pågår flera rättsfall där kvinnor har dödats eller blivit allvarligt skadade av ex-partners som tidigare har hotat eller våldfört sig på dem. Statistiken visar också att det ofta är samma män som återkommande bryter mot kontaktförbud.
läs mer: http://arbetarbladet.se/ledare/1.5258982-skydda-kvinnorna