Mar 052013
 

Årsmöte på Blåklockan fredag 8 mars ~ Internationella kvinnodagen
Vi börjar med middag kl 16.30 på Blåklockan
17.30 börjar årsmötesförhandlingarna.
Efter avslutat årsmöte går vi som vill vidare till firandet av Kvinnodagen på
Konstcentrum (gamla Silvanum, Kungsbäcksvägen)
Ring eller mejla till Blåklockan om du vill delta på middagen och/eller
bara årsmötet.
Välkommen!