Okt 312013
 

debattartikel publicerad 30 oktober 2013 i Arbetarbladet:

Som uppmärksammats i förra veckan kommer Åklagarkammaren i Gävle att få en ny åklagare inom kort.

Denne åklagare är omplacerad från Riksenheten för polismål i Stockholm, på grund av att han brutit mot lagen genom att köpa sex av en kvinna och tagits på bar gärning. Det är sedan tidigare känt att sexköp ofta ger knappa böter; han dömdes till att betala 2000 kr. De låga böterna motiverades med att man förutsatte att han också skulle bli av med sitt jobb.

Åklagarmyndighetens personalnämnd ville mycket riktigt att den sexköpsdömde åklagaren skulle avskedas. Detta satte sig dock Statens Ansvarsnämnd emot; deras ordförande lät meddela att åklagaren ”var inne i en sämre period” just då och att de bedömt brottet som en engångsföreteelse. Ordföranden för Statens Ansvarsnämnd heter Fredrik Wersäll och är även president i Svea Hovrätt. Detta är mannen som är känd för att i en artikel i Svenska Dagbladet tidigare i höst gått ut och försvarat den friande domen i det uppmärksammade målet med de sex pojkarna som nyligen friades från en våldtäkt på en 15-årig flicka. ” Hon kan mycket väl ha sagt nej, men även om det varit så blir det inte per automatik våldtäkt.” sade domaren Sven Jönsson.

Det är inte nog med att nämnde man får behålla sitt arbete som åklagare, enligt beslutet från Statens Ansvarsnämnd får han heller inte tas ifrån sin titel som chefsåklagare. Peter Brodd som är personaldirektör vid riksåklagarens kansli har uttalat att den dömde åklagaren inte bör handha ärenden som gäller sexköp eller våld i nära relationer. Och det är väl det allra minsta vi kan begära. Han säger också att han inte ser någon risk att trovärdigheten för Åklagarkammaren i Gävle minskar i samband med detta. Gör den inte?

Hur ska vi då se på det? Vi kommer inom en mycket snar framtid att ha en åklagare i Gävle som har inställningen att det är okej att köpa sig rätten till en kvinnas kropp. Samme man som ska bedöma om det är troligt att andra har begått brott, har uppenbarligen själv inga skrupler när det gäller att bryta mot lagen. Hans omplacering är beslutad av en man som menar att det är förståeligt att man bryter mot lagen när man är i en ”sämre period” i livet.

Vi träffar dagligen kvinnor och tjejer som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt. För dessa kvinnor och för oss som arbetar med detta blir den här omplaceringen en ytterligare påminnelse om att brott av det här slaget inte tas på allvar. Mäns rätt till kvinnors kroppar går före kvinnors rätt att känna sig trygga. För det inger knappast trygghet, att det sitter en sexköpsdömd man som chefsåklagare i Gävle. Och när vi inte känner oss trygga med dem som arbetar inom rättsväsendet, hur ska vi då kunna känna tilltro? Statens Ansvarsnämnd; Fredrik Wersäll: övertyga oss om att vi inte har anledning att känna oro. Kanske vill du ta tillbaka dina uttalanden? Vi gissar att du just nu har en sämre period i livet.

Linn Engblom, Kvinnojouren Blåklockan, Gävle

Irene Danielsson, Tjejjouren Vulcana, Gävle

Okt 122013
 

Välkommen att träffa och lyssna till representanter från Kvinnoorganisationen Masimanyane från East London i Sydafrika. Under kvällen berättar Masimanyane om sin breda verksamhet som består i att ge rådgivning till misshandlade kvinnor, jämställdhetsarbete, ungdomsarbete, HIV-bekämpning och mycket annat. De berättar (på engelska) och visar bilder.

Blåklockan och Masimanyane driver ett tvåårigt SIDA-finansierat utbytesprojekt. Projektet handlar om att lära av varandras erfarenheter  och att utbyta arbetsmetoder. Som en del i projektet gästar 4 representanter från Masimanyane nu Gävle i några dagar för att bla utbilda intresserade gävlebor i metoden: ”Human Rights Clubs”  som varit en framgångsrik metod för att förebygga våld och främja jämställdhet mellan killar och tjejer i Sydafrikanska skolor.

 

När: Tisdag 22 oktober,  kl 18.30 – 20.00, lokal: Amsterdam i Förvaltningshuset. Välkommen!