Dec 052013
 
Vi vill tacka:
Kören ”SJUNG SOM DU GÖR” som hade konsert i Staffanskyrkan den 23/11 och i samband med det samlade in pengar till vår verksamhet.

S-kvinnor i Gävle och vänsterns kvinnor i Gävle som i samband med föreläsning av Maria Sveland samlade in pengar till vår verksamhet.