Maj 122014
 
Kvinnojouren Blåklockan kommer att delta i en manifestation till stöd för den nigerianska kvinnan, Blessing och hennes fyra döttrar. De har sökt asyl i Sverige för att hindra att döttrarna tvingas genomgå könsstympning i Nigeria. Migrationsverket anser inte att hot om könsstympning är  tillräcklig grund för att få skydd i Sverige. Blessing och döttrarna har därför nekats asyl och hotas nu av utvisning.
Kom gärna och visa ditt stöd!
Manifestationen arrangeras av Asylkommittén Gävleborg på Rådhustorget den 17 maj kl. 12.00

WHO (Världshälsoorganisationen) beräknar att tre miljoner flickor omskärs varje år och att totalt minst 100 miljoner kvinnor i världen är könsstympade. I olika delar av världen praktiseras olika former av kvinnlig könsstympning, som är mer eller mindre omfattande. Könsstympning innebär borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, det vill säga klitoris, inre blygdläppar och yttre blygdläppar. Ingreppet innebär alltid smärta och blödning och omedelbara medicinska komplikationer kan uppstå, som svårighet att urinera och upprepade urinvägsinfektioner. Långsiktiga medicinska komplikationer kan  uppstå såsom problem vid menstruation, smärta vid samlag och problem vid förlossning. Förutom de medicinska komplikationerna är ingreppet ett övergrepp mot flickors/kvinnors sexualitet och rätt till självbestämmande över den egna kroppen.