Sep 042014
 

Ur Gefle Dagblad 1 sep 2014:

Politiker frågades ut om mäns våld mot kvinnor

  • Lili André, KD, tyckte att både uttrycken ”Mäns våld mot kvinnor” och ”våld i nära relationer” var lika viktiga. Men det fanns olika uppfattningar bland partierna. Fotograf: Erik Englund
Blocköverskridande enighet i feministisk utfrågning.
– Det brukar låta väldigt bra. Vi vill uppmärksamma politikerna om frågor som är viktiga för oss, säger Linn Engblom på kvinnojouren.
Kvinnojouren Blåklockan och tjejjouren Vulcana bjöd på måndagen in lokala företrädare från flera politiska partier för utfrågningar om feminism och mäns våld mot kvinnor. Runt sjuttio personer lyssnade på dem.
Alla åtta politiker sade sig vara feminister. Och det rådde i stort sett enighet i de olika frågeställningar som togs upp. Någon hetsig debatt blev det alltså inte.
– För mig själv är det här väldigt lärorikt, säger Inger Källgren Sawela, M.Inger Källgren Sawela tycker att politikerna har jobbat för att göra lagarna hårdare för kvinnofridsbrott. Men att resultaten av det uteblivit.– Lagar har skärpts, men sen ser vi att rättsväsendet inte använder de lagar som man har, då känner man sig nästan frustrerad. Vi som politiker får ju inte påverka rättsväsendet heller, så det känns som att man bara står mot en vägg och stångar pannan, säger hon.
– Det som är mest märkligt är att det inte händer något nationellt när vi är så rörande eniga som vi är över problemet, säger Lars Öberg, S.Han var som man i minoritet i Furusalen där utfrågningen hölls.
– Det är synd att det är så få män här. Det är precis som alla har vittnat om här, att det är en strukturell fråga. Ofta beter vi män oss som att vi har tolkningsföreträde. När det är allt annat än tolkningsföreträde vi har för att kunna beskriva hur kvinnan känner sig i sådana här situationer som beskrivits i kväll, säger Lars Öberg, S.Feministiskt initiativ och samtliga riksdagspartier – förutom Sverigedemokraterna – fanns representerade.
– De är inte inbjudna därför att många av våra medlemmar och åhörare skulle känna ett obehag av att ha dem här. De står så pass långt ifrån det vi står för, säger Linn Engblom, anställd på Kvinnojouren och moderator för debatten.artikelskribent: Erik Englund