Maj 162015
 
Måns, Filip, Elis och Amin

Måns, Filip, Elis och Amin

I samband med ett skolprojekt under andra året på Borgarskolan har eleverna Måns, Filip, Elis och Amin samlat in pengar till Kvinnoorganisationen Masimanyane i Sydafrika. De har bla ordnat loppis och tillverkat armband, med pärlor som de bekostat själva, så att all förtjänst oavkortat har gått till insamlingen. Armbanden har ett budskap: ”26 seconds” för att medvetandegöra att en kvinna eller flicka våldtas var 26:e sekund i Sydafrika, enligt officiell statistik.

De 7 100 kronor som de fyra eleverna samlat in kommer att användas i det skyddade boende för utsatta kvinnor som Masimanyane just har startat i East London, Sydafrika.

Kvinnojouren Blåklockan har i tre år drivit ett Sida-finansierat samarbetsprojekt med Masimanyane där Blåklockans bidrag bla har varit att utbilda personal och ledning i hur ett skyddat boende för misshandlade kvinnor kan drivas och organiseras, något som Blåklockan har 35 års erfarenhet av.

De fyra eleverna har fått tack-hälsning från Masimanyane för insamlingen.

26secarmband

26 seconds (26:e sekund)