Sep 222015
 

feministfikaFeministfika

Den 1 oktober kl. 18.00 samlas vi på Konstcentrum (Silvanum) för att ta del av Anna Jörgensdotters utställning: ”En annan version (eller en dröm).”

Konstcentrum skriver följande om utställningen: ”Sommarens utställning på Gävle Konstcentrum tar sin utgångspunkt i den nyskrivna romanen ”Drömmen om Ester” av författaren Anna Jörgensdotter: en poetisk romanfantasi spunnen kring konstnären Ester Hennings liv och verk. I utställningen får romanen sällskap av samtida konstnärskap samt av teckning, måleri och broderi av Ester Henning själv. Ester Henning (1887-1985) spenderade över 60 år av sitt liv på olika mentalsjukhus. I utställningen belyses institutionens ambivalenta roll där känslan av frihetsberövande och begränsningar samsas med upplevelsen av det välvilliga samhället och det rum för skapande som trots allt gjorde det möjligt för Ester Henning att vara konstnär. Inom institutioner som exempelvis skola, sjukvård, föreningsliv och konst benämns och etableras ramar och normer för hur vi ska vara, vad som utgör ett samhälle och vad som faller utanför.”

Välkommen!

Sep 132015
 

Ledare publicerad i Gefle Dagblad 20 juli 2015:

Den 13/7 publicerades Lisa Magnussons ledare Att förbjuda porr är inte feminism i vilken hon resonerar kring #porrfritt, en kampanj initierad av Sveriges Kvinnolobby, Unizon och Roks. Vi i Tjejjouren Vulcana skulle utifrån detta gärna vilja förklara hur vi tänker kring detsamma för att undvika missförstånd och förhoppningsvis tydliggöra varför en reglering av den kommersiella porrindustrin är feministiskt.

Först och främst vill vi klargöra att vi inte värderar huruvida enskilda personer använder sig av kommersiell porr och det påverkar inte vårt bemötande av stödsökande. Däremot är det viktigt för oss att på en strukturell nivå problematisera den kommersiella porren eftersom den är just problematisk.

Den kommersiella porren förmedlar sexuella ideal där mannens njutning är i fokus och kvinnan används som ett objekt och är undergiven. Vi vill även här vara tydliga med att det inte finns något fel i att personligen vilja ha sex på det här sättet. Men utifrån den massproduktion av dessa snäva ideal och normer som formar våra attityder kring sex begränsar den kommersiella porren snarare sexualiteten, och detta gäller inte enbart dem som själva konsumerar den.

Ett annat oroväckande faktum är att våldsinslag är vanligt förekommande i den kommersiella porren och forskning visar att män som brukar kommersiell porr blir mer benägna till sexköp och sexuell aggression. Mäns våld mot kvinnor ökar alltså som en direkt konsekvens av den kommersiella porrindustrin. Den bidrar även till den våldtäktskultur som upprätthåller myter kring våldtäkter. Attityderna kring sexuellt våld mot kvinnor påverkas och blir mer accepterande och samtidigt minskar sympatin för dessa brottsoffer.

Vidare far kvinnorna inom den kommersiella porrindustrin fruktansvärt illa. Under produktionen av porren är fysiska skador vanligt förekommande och de kvinnor som värvas till industrin har ofta tidigare blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vi talar alltså om en mångmiljardindustri som livnär sig på att skada och utnyttja kvinnor helt lagligt.

#porrfritt är en kampanj som vi på Tjejjouren Vulcana är oerhört glada och stolta över, ett rejält krafttag mot en misogyn industri. Kampanjen syftar inte till att begränsa någons sexualitet utan till att befria densamma från den kommersiella porrens patriarkala normer.

Puss och kram.

Tjejjouren Vulcana

Sep 052015
 

Radioprogrammet ”Eftermiddag i P4 Gävleborg” onsdag 2 sep 2015:

Amnesty International tog nyligen beslut om att arbeta för en total avkriminalisering av prostitution – även att avkriminalisera köp av sexuella tjänster.  Ett stort svek mot alla som utnyttjas i prostitution och människohandel. Vi blev tillfrågade om hur vi tror att detta kan påverka situationen för utsatta kvinnor. Svenska Amnesty är emot förslaget och framhåller den svenska sexköpslagen som avkriminaliserat försäljning men kriminaliserat köp av sexuella tjänster. Intervju med Linn, Blåklockan om detta:  lyssna här  (Intervju 2:03:38 – 2:10:35 in i programmet).