blaklockan.com

Jan 282016
 

Välkommen att delta i Internationella kvinnodagen med Kvinnojouren Blåklockan och Tjejjouren Vulcana i samarbete med Gävle Konstcentrum. För tredje året i rad välkomnar vi er att delta i en feministisk manifestation med krav att de strukturella och globala förtrycket mot kvinnor och flickor upphör! Precis som tidigare år förs kravet fram på Stortorget i Gävle i form av dansen Break the Chain som ALLA inbjuds att delta i. Ni som befinner er på andra platser i Gävle, Sverige eller Världen dansar helt enkelt där ni är så följs vi alla åt i en flashmob kl 17.00. Ni som vill vara med och dansa med oss på torget samlas där kl 16.50. Det går självklart bra att delta som åskådare också.

Kvällen fortsätter på Silvanum. För nästan exakt hundra år sedan enades Sveriges kvinnor i en stor manifestation för fred. Närmare 89 000 kvinnor undertecknade gemensamt en resolution mot första världskriget och möten där denna lästes upp hölls på 343 platser i landet. Evenemanget har kommit att kallas kvinnornas fredssöndag. Inspirerade av kvinnorörelsen 1915 har en nationell arbetsgrupp bildats och tillsammans med representanter från freds-, miljö-, antirasistiska- samt feministiska rörelser kommer man under ledning av Stina Oscarson att ta fram ett dagsaktuellt manifest som kommer att läsas upp på 8:e mars firanden i hela landet. Manifestet är partipolitiskt obundet. Gruppen bakom manifestet uppmanar firanden runt om i landet att ansluta sig.

Blåklockan och Vulcana har i samarbete med Gävle konstcentrum kommit fram till att arrangera ett kommenterade och reflekterande kvällsprogram som svarar på innehållet i manifestet. Arbetsförslaget är att manifestet läses upp och sedan kommenteras på olika sätt. Det kan vara konstnärliga kommentarer i form av ex musikaliska framträdanden eller mikroföreläsningar och tal. Vår önskan är att alla som vill fira internationella kvinnodagen i Gävle ska komma och ta del av programmet på Silvanum.

Sep 222015
 

feministfikaFeministfika

Den 1 oktober kl. 18.00 samlas vi på Konstcentrum (Silvanum) för att ta del av Anna Jörgensdotters utställning: ”En annan version (eller en dröm).”

Konstcentrum skriver följande om utställningen: ”Sommarens utställning på Gävle Konstcentrum tar sin utgångspunkt i den nyskrivna romanen ”Drömmen om Ester” av författaren Anna Jörgensdotter: en poetisk romanfantasi spunnen kring konstnären Ester Hennings liv och verk. I utställningen får romanen sällskap av samtida konstnärskap samt av teckning, måleri och broderi av Ester Henning själv. Ester Henning (1887-1985) spenderade över 60 år av sitt liv på olika mentalsjukhus. I utställningen belyses institutionens ambivalenta roll där känslan av frihetsberövande och begränsningar samsas med upplevelsen av det välvilliga samhället och det rum för skapande som trots allt gjorde det möjligt för Ester Henning att vara konstnär. Inom institutioner som exempelvis skola, sjukvård, föreningsliv och konst benämns och etableras ramar och normer för hur vi ska vara, vad som utgör ett samhälle och vad som faller utanför.”

Välkommen!

Sep 132015
 

Ledare publicerad i Gefle Dagblad 20 juli 2015:

Den 13/7 publicerades Lisa Magnussons ledare Att förbjuda porr är inte feminism i vilken hon resonerar kring #porrfritt, en kampanj initierad av Sveriges Kvinnolobby, Unizon och Roks. Vi i Tjejjouren Vulcana skulle utifrån detta gärna vilja förklara hur vi tänker kring detsamma för att undvika missförstånd och förhoppningsvis tydliggöra varför en reglering av den kommersiella porrindustrin är feministiskt.

Först och främst vill vi klargöra att vi inte värderar huruvida enskilda personer använder sig av kommersiell porr och det påverkar inte vårt bemötande av stödsökande. Däremot är det viktigt för oss att på en strukturell nivå problematisera den kommersiella porren eftersom den är just problematisk.

Den kommersiella porren förmedlar sexuella ideal där mannens njutning är i fokus och kvinnan används som ett objekt och är undergiven. Vi vill även här vara tydliga med att det inte finns något fel i att personligen vilja ha sex på det här sättet. Men utifrån den massproduktion av dessa snäva ideal och normer som formar våra attityder kring sex begränsar den kommersiella porren snarare sexualiteten, och detta gäller inte enbart dem som själva konsumerar den.

Ett annat oroväckande faktum är att våldsinslag är vanligt förekommande i den kommersiella porren och forskning visar att män som brukar kommersiell porr blir mer benägna till sexköp och sexuell aggression. Mäns våld mot kvinnor ökar alltså som en direkt konsekvens av den kommersiella porrindustrin. Den bidrar även till den våldtäktskultur som upprätthåller myter kring våldtäkter. Attityderna kring sexuellt våld mot kvinnor påverkas och blir mer accepterande och samtidigt minskar sympatin för dessa brottsoffer.

Vidare far kvinnorna inom den kommersiella porrindustrin fruktansvärt illa. Under produktionen av porren är fysiska skador vanligt förekommande och de kvinnor som värvas till industrin har ofta tidigare blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vi talar alltså om en mångmiljardindustri som livnär sig på att skada och utnyttja kvinnor helt lagligt.

#porrfritt är en kampanj som vi på Tjejjouren Vulcana är oerhört glada och stolta över, ett rejält krafttag mot en misogyn industri. Kampanjen syftar inte till att begränsa någons sexualitet utan till att befria densamma från den kommersiella porrens patriarkala normer.

Puss och kram.

Tjejjouren Vulcana

Sep 052015
 

Radioprogrammet ”Eftermiddag i P4 Gävleborg” onsdag 2 sep 2015:

Amnesty International tog nyligen beslut om att arbeta för en total avkriminalisering av prostitution – även att avkriminalisera köp av sexuella tjänster.  Ett stort svek mot alla som utnyttjas i prostitution och människohandel. Vi blev tillfrågade om hur vi tror att detta kan påverka situationen för utsatta kvinnor. Svenska Amnesty är emot förslaget och framhåller den svenska sexköpslagen som avkriminaliserat försäljning men kriminaliserat köp av sexuella tjänster. Intervju med Linn, Blåklockan om detta:  lyssna här  (Intervju 2:03:38 – 2:10:35 in i programmet).

 

Maj 162015
 
Måns, Filip, Elis och Amin

Måns, Filip, Elis och Amin

I samband med ett skolprojekt under andra året på Borgarskolan har eleverna Måns, Filip, Elis och Amin samlat in pengar till Kvinnoorganisationen Masimanyane i Sydafrika. De har bla ordnat loppis och tillverkat armband, med pärlor som de bekostat själva, så att all förtjänst oavkortat har gått till insamlingen. Armbanden har ett budskap: ”26 seconds” för att medvetandegöra att en kvinna eller flicka våldtas var 26:e sekund i Sydafrika, enligt officiell statistik.

De 7 100 kronor som de fyra eleverna samlat in kommer att användas i det skyddade boende för utsatta kvinnor som Masimanyane just har startat i East London, Sydafrika.

Kvinnojouren Blåklockan har i tre år drivit ett Sida-finansierat samarbetsprojekt med Masimanyane där Blåklockans bidrag bla har varit att utbilda personal och ledning i hur ett skyddat boende för misshandlade kvinnor kan drivas och organiseras, något som Blåklockan har 35 års erfarenhet av.

De fyra eleverna har fått tack-hälsning från Masimanyane för insamlingen.

26secarmband

26 seconds (26:e sekund)

Mar 182015
 

Definierar du dig som tjej eller kvinna och är nyfiken på feminism, vill arbeta för tjejer och kvinnors rättigheter eller stötta kvinnor och tjejer som utsatts för sexualiserat våld?

Då kanske du är intresserad av att gå vår utbildning i kvinno- och tjejjourskunskap och börja engagera dig ideellt i Kvinnojouren Blåklockan eller Tjejjouren Vulcana?

Utbildningen startar v.16, tisdagen den 14 april 2015 och pågår åtta tisdagar framåt mellan kl. 17.30-20.00.

Anmäl intresse till kvinnojouren@blaklockan.com eller ring 026-51 11 21 senast onsdagen den 8 april

 

avdelare

Feb 232015
 
margareta 2
här växer banderollen fram:
margareta

 

 

 

 

På Internationella Kvinnodagen 8 mars blir det stor gemensam manifestation på Stortorget kl 13! med budskap om fred och frihet från våld och förtryck riktat mot kvinnor och flickor.

Bakom manifestationen står Kvinnojouren Blåklockan & Tjejjouren Vulcana, Stickan, Amnesty, FN-förbundet, Studieförbundet, Vuxenskolan, Centerpartiet, F!, Folkpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, SAC, Grön Ungdom, Ung Vänster, Unga Feminister,Tillsammans Gävle, IFFI, Verdandi och Sveriges Fängelsemuseum.

Program för manifestationen:
Kl 12.45: Samling för deltagare i flashmob eller annat moment i manifestationen, Stortorget Gävle

Kl 13.00: Manifestationen startar

Flashmob – dans till låten ”Break the Chain” – Välkommen att delta! se instruktionsfilm på facebook: http://www.facebook.com/kvinnojourenblaklockan

Tal av Kvinnojouren Blåklockan, Stickan och FN

Manifestationen avslutas med sång och musik av Kattis Larsson och Mattias Liljeholm

Varmt välkomna!

Feb 052015
 

klockagra kopieraAlla medlemmar är välkomna till Blåklockans Årsmöte på Internationella Kvinnodagen:

söndag 8 mars kl 9.30 – 13.00

i Blåklockans lokaler.

Årsmöteshandlingar kommer att delas ut på plats. De finns även tillgängliga innan mötet om du vill komma någon dag tidigare för att läsa.

Vi avslutar mötet med att mingla och äta en lättare lunchbuffé tillsammans, som vi bjuder på.
Anmäl dig till årsmötet senast  27/2 genom att ringa: 026 – 51 11 21
eller via mejl: kvinnojouren@blaklockan.com Uppge ditt namn och om du har någon kostallergi.

För att vara röstberättigad krävs att du har betalat in din medlemsavgift innan mötets början: 200 kronor sätts in på bankgiro 261-1721, glöm inte att ange ditt namn som avsändare.

 Välkommen!

Blåklockans stadgar finns att läsa här på hemsidan, under fliken ”förening”

Motioner, förslag till styrelsen och nomineringar ska vara styrelsen tillhanda senast 15/2
De kan mejlas till ordförande Ingrid Siksjö:  i.siksio@comhem.se  eller
skickas till:
Blåklockan
box 1030
801 34 GÄVLE

eller mejlas till:

Dec 162014
 

Ur Gefle Dagblad 2014-12-09:

830

På plats i Buffalo City imponeras kvinnojouren från Gävle av sina sydafrikanska kollegor. De har under lång tid jobbat nära polis, rättsystem och sjukvård för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld.– Man lär sig mycket om sitt eget samhälle genom se hur det fungerar i andra, säger Emelie Freiman, projektledare på Gävle kommun.

Vi kliver in på polisstationen, svänger vänster och kommer in på ett kontor. På väggarna hänger affischer som uppmanar till att anmäla våld och våldtäkter. Två damer tar emot oss. Det är första gången vi träffar dem men mötet inleds med hjärtliga kramar och presentationer om vilka vi är. Att Thandiwe Mkutu är gift och har två barn som är 14 och 20 år ska fram innan hon berättar om sitt arbete. Hon jobbar på kvinnojouren Masimanyane och tar emot misshandlade och våldtagna kvinnor på sitt kontor på polisstationen.– Mellan åtta och tretton kvinnor kommer in till polisen om dagen för att de har blivit utsatta för våld. De vill inte alltid anmäla, ibland bara berätta och få stöd. Vi stöttar och upplyser dem om vilka rättigheter de har och hjälper polisen att ta våld i hemmet på allvar, säger Thandiwe Mkutu.Hon berättar att det inte är ovanligt att poliser frågar kvinnor vad de gjort för att reta upp mannen. Eller vad de gjorde ute sent på kvällen om brottet ägde rum utomhus.– Det finns många luckor i polisens arbete med våldutsatta kvinnor och barn och vi försöker fylla dem med information, säger hon.

831

Masimanyane har också kontor hos domstolen för att hjälpa till när anmälan gått vidare. De pratar med åklagare och domare inför rättegångarna.

– Det gör att rättsäkerheten blir bättre för misshandlade och våldtagna kvinnor, säger Emelie Freiman, projektledare för Våld i nära relationer på Gävle kommun.

Hon är på besök i Buffalo City tillsammans med Ingrid Siksjö och Gunilla Lindfeldt från Gävles kvinnojour Blåklockan. De är där för att lära sig hur Masimanyane jobbar med våld och förtryck mot kvinnor och barn. Dagen innan Gefle Dagblad träffar dem var de i kåkstaden Buffalo Flats med organisationen som en del i en informationskampanj.

834

– Det är otroligt att se hur självklart de frågar kvinnorna om de är drabbade av våld. I Sverige förs en diskussion om när vårdpersonal ska ställa frågan, hur den ska ställas och om den ens ska ställas. Vissa tycker att det är privat, till och med inom sjukvården. Här frågar de rakt ut för att visa att de bryr sig, säger Emelie Freiman.

Hon har bara deltagit i projektet det senaste året men tycker att det finns mycket som Sverige och Gävle kan lära av Buffalo City, både i att jobba förebyggande och i att pressa på polis och domstol att ta kvinnorna på allvar. Gunilla Lindfeldt och Ingrid Siksjö håller med.

– Deras sätt att arbeta med polis, sjukvård och domstol skulle vara bra även hos oss. De har också ett program för jämställdhet bland unga i skolor som vi skulle vilja använda hemma. Skolor i fattiga områden här har problem med våld och övergrepp och det har minskat i de skolor de jobbar i, säger Gunilla Lindfeldt.

Sydafrika är ett våldsamt land. Kultur och traditioner gör att vissa män anser sig ha rätt att våldta och slå sin fru eftersom de har betalat lobola, brudspeng, för henne. Månggifte är inte ovanligt och de senare fruarna har generellt lägre status i familjen. Traditionella lagar har fortfarande hög status och föreställningar som att en man har rätt att ha sex med sin äldsta dotter om hans fru inte var oskuld när de gifte sig finns – även om de inte är vanliga.

Enligt den juridiska lagen är alla former av sexuella övergrepp olagliga.

Trots de kulturella skillnaderna är en stor del av våldet inom nära relationer ganska likartat det som sker i Sverige, enligt Emelie Freiman.

– Både här och i Sverige bryter man ner kvinnan tills hon inte vågar anmäla eller anser sig att ha rätt att bestämma över sin kropp. Här säger en del att våldet beror på fattigdom, men det finns inom alla samhällsklasser, säger hon.

Masimanyanes främsta anledning att gå in i projektet med Blåklockan var att få hjälp att starta ett skyddat boende. Nu står en byggnad klar och i början av nästa år räknar de med att kunna öppna den. Några av de anställda har varit i Sverige och besökt skyddade boenden där och Blåklockan har hjälpt till att utbilda personal och sett till att de är beredda på situationer som kan uppstå.

– Vi har sedan länge sett behovet men ville lära oss mer om hur det funkar och veta att vi klarar av det – därför har det varit mycket värdefullt att få ta del av Blåklockans erfarenheter, säger Christopher Harper, biträdande chef på Masimanyane.

832

I och med projektet har både Blåklockan och Masimanyane kommit närmare sina lokala politiker – som deltar i ett ledarprojekt inom samarbetet mellan Gävle och Buffalo City. I Sydafrikas hierarki är det inte enkelt för en organisation att begära möte med politikerna, men när de är i Gävle eller tar emot Gävlebor samtidigt är det desto lättare att boka in. Det är ett av målen med samarbetet kommunerna emellan – att främja demokratin.

Projektet avslutas i årsskiftet men både Blåklockan och Masimanyane ser flera områden som de skulle vilja fortsätta jobba ihop på.

– Oavsett om vi kan förlänga projektet eller inte kommer vi att fortsätta som vänskapsorganisationer. Vi jobbar mot samma mål och är bra på olika saker, säger Gunilla Lindfeldt (projektledare för ”The Masimanyane -Blåklockan partnership to strengthen responses to violence against women”)

833

 

Annika Wilhelmson

026-159643annika.wilhelmson@gd.se

Nov 152014
 

Välkommen att delta i vårt årliga uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor, den 25 november. I år ses vi kl 17.00 på Södermalmstorg. Det kommer att finnas facklor på plats och vi marscherar tillsammans till Gudinnan på Rådhustorget med avgång 17.15.

Tal hålls av Sofie Lindeberg från Tjejjouren Vulcana och Sulafa Mahmoud från Kvinnojouren Blåklockan.

Vi tänder en marschall för varje ny tjej/kvinna som har kontaktat Tjejjouren Vulcana eller Kvinnojouren Blåklockan i år.

Kontakt: team@vulcana.se, kvinnojouren@blaklockan.com eller 026-51 11 21.

internationella dagen