Kompetensområden

Våld i nära relationer är ofta likartat, men det finns också områden där det skiljer sig åt. Vår
personal har en bred kunskap om hur våld kan te sig och kompetens att möta upp behov inom
följande områden:

Våld i hederns namn
Våld i samkönade relationer
Våld mot äldre kvinnor
Våld mot kvinnor med funktionsvariation
Våld mot kvinnor med könsöverskridande identitet

Vi är också utbildade i och kan genomföra strukturerade hot- och riskbedömningar enligt
modellerna FREDA (våld i nära relation) och PATRIARK (hedersrelaterat våld).

För barn i vårt skyddade boende erbjuder vi pedagogiska stunder tillsammans med kompetent
personal samt samtalsbehandling genom metoden TRAPPAN.