Kontakt

 

Om  är i akut behov av hjälp ring:

112

Kontakt med Blåklockan: 
026 – 51 11 21

E-adress:
kvinnojouren@blaklockan.com

Postadress:
Blåklockan

medlem

box 1030
801 34 GÄVLE

Bankgiro:
261-1721

Tjejjouren Vulcana:
026 – 51 11 21
team@vulcana.se
www.vulcana.tjejjouren.se

Tveka inte att kontakta oss!

Tveka inte att kontakta oss på Kvinnojouren Blåklockan, på telefon 026 51 11 21, dina klockagra kopieraproblem och erfarenheter är inte små eller oviktiga. Även anhöriga, bekanta, lärare eller arbetsgivare, med flera till utsatta kvinnor är välkomna att ringa oss och få råd om hur vi kan stödja.
Vill du prata med någon:
• för att din partner hotar dig?
• för att din partner misshandlar dig?
• för att din partner tvingar dig att göra saker du inte vill?
Hos oss får du vara anonym. Vi har tystnadslöfte. Vi lyssnar på dig. Vi tar din berättelse på allvar. Vi har lägenhet för skyddat boende och vi stödjer dig i kontakt med läkare, socialtjänst, polis, tingsrätt med mera. Vi har också stödgrupper för misshandlade kvinnor.
Du kan också mejla oss på: kvinnojouren@blaklockan.com
Vill du skicka frågor, motioner eller förslag, mejla till ovanstående e-adress eller posta till: Blåklockan, box 1030, 801 34 GÄVLE

loggavulcana

 

Tjejjouren Vulcana – team för tjejer i Gävle

Vulcana är en feministisk verksamhet med systerskap som ledord och är partipolitiskt och religöst obunden. Vulcana har funnits sedan 1999 och är en del av föreningen Kvinnojouren Blåklockan. Vi vänder oss till dig som till exempel utsatts för kränkningar, diskriminering, hot, misshandel och sexuella övergrepp eller som av andra skäl behöver få prata med en annan tjej. Även du som är anhörig eller vän till en yngre kvinna, som du kanske oroar dig för, är välkommen att ringa oss!

Vulcana arbetar också utåtriktat med att synliggöra tjejers orättvisa livsvillkor genom att informera på skolor, fritidsgårdar och i andra sammanhang. Vulcana tar också plats i det offentliga rummet genom olika opinionsbildande arrangemang såsom debatter, demonstrationer och inbjudan av föreläsare. Vi anordnar 3-stegskurser för blivande teamtjejer, har möten varje vecka och håller kurser i feministiskt självförsvar – har kul tillsammans, helt enkelt.

Behöver du stöd? Vill du stötta andra? Eller är du bara förbannad?  Ring 026 51 11 21 eller e-posta oss på: team@vulcana.se  (www.vulcana.se)