Misshandel

 

Kvinnor som söker hjälp på Kvinnojouren har i regel utsatts för en kombination av fysisk och psykisk misshandel. Det är kombinationen av fysiskt våld, sexuellt våld, kränkningar, hot om våld och isoleringen som sakta bryter ned och försvagar den som utsätts för det.

Här är exempel på fysiskt våld som kvinnor utsatts för:

förövaren har: tagit stryptag, sparkat, slagit med öppen hand, slagit med knuten hand, kastat saker på, knuffat, hållit fast, släpat på marken/golvet, dragit i håret, nypt, skakat, spottat på, bitit, skadat med vapen/andra föremål eller tillhyggen, låst/stängt in, låst/stängt ute,

hällt vatten på, bränt, rivit, tvingat in något i munnen (icke-sexuellt), försökt kväva, bundit fast, försummat (undanhållit tex medicin eller andra hjälpmedel), tvingat till abort, fysiskt våld mot gravid mage

Här är exempel på psykiskt våld som kvinnor utsatts för:

kvinnan har utsatts för:  muntliga kränkningar, upprepad kritik mot henne själv, upprepad kritik mot andra som hon bryr sig om, nedvärdering, förnedring, förlöjligande, falsk anklagelse om otrohet, svartsjuka, hot om våld mot henne själv, hot om våld mot annan, utpressning, isolering, fått sina ägodelar förstörda, skambeläggande, kontroll, hot om självmord, hot om att ta barnen, skrämma med ingrepp från myndigheter,lögner, nedvärdering av kvinnor generellt, tvingats se/höra våld mot annan person eller husdjur

 Här är exempel på sexuellt våld och tvång som kvinnor utsatts för:

(vi har valt att inte använda ordet våldtäkt eftersom många kvinnor inte definierar det de varit med om som våldtäkt)

tvingad med fysiskt våld till sexuella handlingar, tvingad med hot att utstå/genomföra sexuella handlingar, övertalad/tjatad till sexuella handlingar,  tvingad till att bli fotograferad/filmad, fått sexuella bilder/filmer spridda (på nätet eller på annat sätt), hot om att få sexuella bilder/filmen spridda (på nätet eller på annat sätt), hot om otrohet vid nekan till sex, utsatts för sexuell smitta, tvingad till graviditet, tvingad att se på porr, blivit såld eller utlånad för sexuella tjänster

Här är exempel på materiellt/ekonomiskt våld/tvång som misshandlade kvinnor utsatts för:

Förövaren har: hindrat henne från att studera eller arbeta, slagit sönder eller förstört hennes saker, slagit sönder eller förstört saker som tillhör barnen, slagit sönder eller förstört saker i hemmet, speciellt förstört saker som har särskild betydelse för henne eller som hon är i stort behov av (exempelvis handikapphjälpmedel, hobbyverktyg etc), förbjudit henne att använda vissa saker eller rum i hemmet, kontrollerat hur hon använder vissa saker i hemmet (tex telefon eller dator), har inte tillåtit kvinnan att ha egna pengar, har undanhållit pengar, stulit hennes pengar, pressat/hotat henne att ta lån och krediter eller delta i ekonomiska olagligheter, har i hemlighet beställt varor eller tagit lån och krediter i hennes namn, vägrat samarbeta kring frågor om föräldraledighet och föräldrapenning, vägrat medverka vid bodelning, vägrat betala underhåll för gemensamma barn, olovligt tagit sig in i hennes dator eller mobil för att kontrollera hennes kommunikation med andra personer, skickat eller besvarat mejl och sms med henne som avsändare.

Latent våld:

Kvinnor som utsätts för våld och hot om våld lever i beredskap, med en konstant känsla av stress och rädsla för våldet, det ”hänger i luften” och hon går på nålar för att försöka undvika att  utlösa det. Hon anpassar sig för att inte ”provocera” honom. MEN det är inte hon som avgör när våldet triggas igång, förövaren ändrar ”spelreglerna” hela tiden och letar efter en anledning eller något att anmärka på. Det är förövaren som har kontroll när, var, hur, mot vem och av vilken anledning våldet ska utövas.