Kvinnojouren Blåklockan i Gävle är en ideell, feministisk, religiöst och partipolitiskt obunden förening som funnits sedan 1980. Vår främsta uppgift är att stötta kvinnor* och barn som på olika sätt utsatts för förtryck, våld och/eller hot av närstående. Vi arbetar också förebyggande genom att föreläsa, utbilda, medvetandegöra och opinionsbilda om mäns våld mot kvinnor.

Vi är i dagsläget drygt 100 medlemmar, av dessa medlemmar är det 10 kvinnor som är med i vår styrelse. Vi har personal som arbetar på dagtid, vardagar. På kvällar och helger har vi ideell jour som bemannas av kvinnor som är utbildade i att bemöta våldsutsatta.

Personalen som arbetar dagtid är avlönad med hjälp av bidrag, gåvor och fonder. Alla övriga som är aktiva i föreningen arbetar ideellt på sin fritid för att de tycker det är ett viktigt uppdrag som de vill lägga sig tid på. I föreningen finns kvinnor och tjejer med varierande bakgrund. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Hos oss erbjuder vi samtalsstöd, andra stödinsatser och skyddat boende. Utöver detta bedriver vi föreningsverksamhet med varierande innehåll.

Vill du veta mer om oss? Hör av dig! Du hittar våra kontaktuppgifter här.

*Kvinna är den som själv upplever sig och definierar sig som sådan

Tjejjouren Vulcana – team för tjejer i Gävle

Vulcana är en feministisk verksamhet med systerskap som ledord och är partipolitiskt och religöst obunden. Vulcana har funnits sedan 1999 och är en del av föreningen Kvinnojouren Blåklockan. Vi vänder oss till dig som till exempel utsatts för kränkningar, diskriminering, hot, misshandel och sexuella övergrepp eller som av andra skäl behöver få prata med en annan tjej. Även du som är anhörig eller vän till en yngre kvinna, som du kanske oroar dig för, är välkommen att kontakta oss! Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Tjejjouren Vulcana håller sin chatt öppen varje måndag kl 18.30-20.30. Chatten hittar du här.

Vulcana arbetar också utåtriktat med att synliggöra tjejers orättvisa livsvillkor genom att informera på skolor, fritidsgårdar och i andra sammanhang. Vulcana tar också plats i det offentliga rummet genom olika opinionsbildande arrangemang såsom debatter, demonstrationer och föreläsningar. 

Updating…
  • No products in the cart.