Om oss

Kvinnojouren Blåklockan i Gävle är en ideell, feministisk, religiöst och partipolitiskt
obunden förening som funnits sedan 1980. Vår främsta uppgift är att stötta kvinnor*
och barn som på olika sätt utsatts för förtryck, våld och/eller hot av närstående. Vi
arbetar också förebyggande genom att föreläsa, utbilda, medvetandegöra och
opinionsbilda om mäns våld mot kvinnor.

Vi har i dagsläget ca 200 medlemmar, av dessa medlemmar är det 11 kvinnor som är med i
vår styrelse. Vi har personal som arbetar på dagtid, vardagar. På kvällar och helger har vi
ideell jour som bemannas av kvinnor som är utbildade i att bemöta våldsutsatta.

Personalen som arbetar dagtid är avlönad med hjälp av bidrag, gåvor och fonder. Alla övriga
som är aktiva i föreningen arbetar ideellt på sin fritid för att de tycker det är ett viktigt
uppdrag som de vill lägga sig tid på. I föreningen finns kvinnor och tjejer med varierande
bakgrund. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Hos oss erbjuder vi samtalsstöd, andra stödinsatser och skyddat boende. Utöver detta bedriver vi föreningsverksamhet med varierande
innehåll.

Vill du veta mer om oss? Hör av dig! Du hittar våra kontaktuppgifter här.

*Kvinna är den som själv upplever sig och definierar sig som sådan