Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar,
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå
från att göra något den vill.”

-Per Isdal (grundare av Alternativ Till Vold i Norge)
I vårt samhälle finns många föreställningar om vad som kan räknas som våld. Ofta är det
bilder från kanske film eller media som präglar vår uppfattning och det är vanligt att tro att det
inte är våld om det inte är väldigt grovt. Samtidigt är det också vanligt att den som utsätts för
våld flyttar sina gränser för vad som är okej under relationens gång, så att det som hen skulle
uppfattat som våld i relationens början bortförklaras som något annat när det gått en tid. Per
Isdals definition (citatet ovan) beskriver på ett tydligt sätt vår syn på vad som är våld. Att
begränsa sin partner på olika sätt, genom fysiska handlingar, psykisk press och/eller
manipulation är att bruka våld. Det är inte okej att utsätta någon för det och den som är eller
har varit med om att vara tillsammans med någon som gör så behöver ofta hjälp för att kunna
läka och må bra igen.

Det är ofta svårt att lämna en våldsam partner. Orsakerna till det kan vara många. Det kan
handla om rädsla för att inte bli lämnad ifred/utsättas för mer våld, oro för att förlora
kontakten med barnen, känslor av att inte kunna klara sig själv, upplevelse av att inte duga
och därför inte vara värd att slippa behandlas illa. Det kan vara allt detta eller något helt annat.
Det tar i genomsnitt tre försök att lämna en kontrollerande partner. Det kan vara bra att känna
till, eftersom det också är vanligt att den som utsätts för våldet anklagar sig själv för att inte ha
gått därifrån.

Det är aldrig Ditt fel att du utsätts för våld. Aldrig. Det är en mänsklig rättighet att leva fri
från våld och förtryck. Du har den rätten likväl som alla andra.

Här kan du läsa mer om det som kallas normaliseringsprocessen och om olika kategorier av
våld.