Blåklockan – Masimanyane partnerskapsprojekt 2013-2014
Blåklockan samarbetar i ett partnerskapsprojekt med en systerorganisation i East London i Sydafrika som heter Masimanyane. Masimanyane arbetar precis som vi med att hjälpa misshandlade kvinnor och deras barn, de arbetar med opinionsbildning för att bekämpa sexualiserat våld och de har samma värdegrund som vi. Genom att våra båda organisationer sökt projektmedel från SIDA har vi möjlighet att utbyta metoder och erfarenheter med varandra under de två år som projektet pågår. Exempelvis ersätter SIDA under projekttiden två resor till East London, Sydafrika för Blåklockans representanter och två resor till Gävle för Masimanyanes representanter.
Den första resan, det första året i projektet ska Blåklockan utbilda 30 handledare i East London så att de kan hålla i stödgrupper för misshandlade kvinnor. Blåklockan liksom Masimanyane har i sitt ordinarie arbete fokus på akuta insatser för de klienter som söker vår hjälp. När Blåklockan söker och får ytterligare medel utöver den finansiering som täcker den akuta verksamheten, så har har vi möjlighet att erbjuda stödgrupper för misshandlade kvinnor, där de efter den akuta fasen, kan bearbeta och reflektera över det trauma de upplevt. Stödgrupperna är en metod med vissa verktyg som Blåklockan kan lära ut till Masimanyane.
Till hösten kommer Masimanyanes representanter till Gävle och utbildar handledare så att de kan hålla i stödgrupper med ungdomar, sk Human Rights Clubs, det är en metod med vissa verktyg som de ska lära ut till oss. Metoden syftar till att tillvarata ungdomars mänskliga rättigheter genom att ge ungdomar självkänsla och verktyg att uttrycka sig och samtidigt respektera andras mänskliga rättigheter. Metoden har visat sig sänka våldsnivån i de skolor där den införts. Blåklockan vill använda metoden i Gävles skolor för att även här stärka ungdomars självkänsla, ge verktyg till att uttrycka sig och förhoppningsvis minska de kränkningar i form av våld och trakasserier som ungdomar upplever.

Vi var fyra representanter från Kvinnojouren Blåklockan som reste till Sydafrika i juni 2013. Vår uppgift var att utbilda Masimanyanes anställda och ideella i att hålla stödgrupper för misshandlade kvinnor. Vi skulle också planera för utbildningen till hösten (Human Rights Clubs).

Bilderna är från utbildningsdagarna. Totalt deltog 29 kvinnor. Vi hade fantastiska dagar tillsammans! Grupperna hann också få prova på lite feministiskt självförsvar.

_Feministiskt

_Tillitsövning.jpg_-1

_Övning

Massagering

Utbildningsgrupp 1

Utbildningsgrupp 2

Vi hade med oss frivilliga gåvor som vi och våra medlemmar samlat in, 2 000 kr. Vi gav pengarna till Masimanyane personal, som valde att använda dem till resor för de som skulle delta under utbildningsdagarna. De satte också in en summa på ett speciellt konto för att kunna hjälpa enstaka kvinnor med akuta behov. Tack du som bidrog till detta!

Updating…
  • No products in the cart.