Säkerhet – mer än bara skalskydd

Vi har hög säkerhet genom skalskydd, personalens kompetens och vi arbetar aktivt med kvinnor och barns säkerhetstänk. Vid inskrivningen görs en säkerhetsgenomgång för att säkerställa högsta möjliga säkerhet för kvinnan. Kontinuerliga säkerhetssamtal genomförs med kvinnan och eventuella barn för att vidmakthålla högt säkerhetstänk.

Vi har skalskydd med direktlarm till larmtjänst, lånetelefoner till kvinnorna under boendetiden och kompetens inom digital säkerhet. På kvällar, nätter och helger har vi alltid jour för det skyddade boendet för att på så sätt kunna säkerställa att de som bor där har det så bra som möjligt och hela tiden har någon att kontakta om det behövs.

Updating…
  • No products in the cart.