Samtalsstöd

Du kan komma till oss för att prata om våld du är utsatt för av en partner just nu, eller om det har hänt tidigare. Vi tar också emot Dig som utsatts för sexuellt våld av en bekant eller okänd person.

Den som utsatts för våld och övergrepp har ofta behov av att prata med någon utomstående
om det som hon varit med om. Av erfarenhet vet vi att det också är till hjälp för den utsatta att
få sätta ord på det som hänt. Vi som arbetar på Kvinnojouren Blåklockan har stor erfarenhet
av att möta våldsutsatta och gedigna kunskaper i våld i nära relationer och de mekanismer
som ligger bakom, samt vetskap om vilka konsekvenserna ofta blir för den våldsutsatta. Vi
arbetar med kvinnan som uppdragsgivare, vilket innebär att det är Du som söker vår hjälp
som berättar för oss vad Du önskar. Vissa vill prata fritt och väljer olika infallsvinklar utifrån
dagsform, andra vill ha mer styrning från oss och då hjälper vi till med att skapa en struktur
kring samtalen.

Vi har tystnadsplikt enligt socialtjänstlagen, vilket innebär att det som sägs till oss stannar hos
oss. Vi har anmälningsskyldighet gällande oro för barn som far illa. Den som söker vårt stöd
kan vara anonym i kontakten med oss.
Samtalen hos oss bokas in per telefon eller mail. Vi kan ofta erbjuda samtal inom en ganska
snar framtid. Alla besök hos oss är kostnadsfria. Om det finns önskemål om att träffas på annan plats än i våra lokaler så försöker vi lösa det.