Ibland räcker det inte med samtalsstöd, utan ibland kan man behöva fysiskt skydd från den som utsätter en för våld under en tid.

Kvinnojouren Blåklockan erbjuder tillfälligt skyddat boende till kvinnor och barn som har utsatts för våld i nära relation. Vi ordnar också med placering för husdjur.

Vi har vår verksamhet ‒ samtalsstöd och boende ‒ på en skyddad adress. Vi har en hög säkerhetsnivå och erfaren och kunnig personal så att de kvinnor och barn som bor här kan känna sig trygga.

Vårt boende fungerar som ett självhushåll och är mysigt inrett. Vi erbjuder ett startkit med hygienartiklar och har också kläder till både vuxna som barn, om det behövs.

Alla kvinnor som bor hos oss erbjuds alltid stödsamtal. Vi kan också erbjuda hjälp med kontakt med myndigheter, hjälp med vårdbesök, hjälp med juridiskt ombud, och hjälp med sekretessmarkering och säkerhetstänk till exempel.

Den som bor hos oss har möjlighet till kontakt med personal och erfarna jourkvinnor dygnet runt.

Alla som arbetar hos oss har tystnadsplikt. 

Ring till socialtjänsten där du bor för att ansöka om skyddat boende. På kvällar och helger går kontakten via socialjouren. Om du känner dig osäker att ringa till socialtjänsten kan du ringa till oss och få rådgivning om hur du kan gå tillväga. Vid beviljat bistånd av socialtjänsten lyder vi under socialtjänstlagen. Detta innebär bland annat att vi har dokumentationsplikt, sekretess och rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. Vi har alltid anmälningsplikt om vi misstänker att ett barn far illa.

Vi kan tyvärr inte ta emot kvinnor i aktivt missbruk eller med svår psykisk ohälsa.

Updating…
  • No products in the cart.