Om Kvinnojouren Blåklockan​

Kvinnojouren Blåklockan erbjuder stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Man kan vara helt anonym när man kommer till oss. Vi har tystnadsplikt.

Hos oss arbetar samtalsterapeuter, med djup kunskap om våld och trauma, med samtalsstöd och praktisk hjälp. Även ideella jourkvinnor och jourtjejer finns som stöd på olika vis.
Vi erbjuder både enskilda samtal och samtal i grupp. Allt stöd vi erbjuder är gratis och oftast har vi möjlighet att erbjuda ett samtal inom några dagar.

Vår kompetens

Vi är utbildade i och kan genomföra strukturerade hot- och riskbedömningar enligt modellerna FREDA (våld i nära relation) och PATRIARK (hedersrelaterat våld).
Våld i nära relationer är ofta likartat, men det finns också områden där det skiljer sig åt. Vår personal har en bred kunskap om hur våld kan te sig och kompetens att möta upp behov inom följande områden:

– Våld i hederns namn
– Våld i samkönade relationer
– Våld mot äldre kvinnor
– Våld mot kvinnor med funktionsvariation
– Våld mot kvinnor med könsöverskridande identitet

Personalen har också utbildning i Trappan.

Juridik rådgivning

Vi har en advokat som är knuten till oss som jourjurist och det innebär att du som våldsutsatt kvinna eller närstående till en våldsutsatt kvinna kan ta kontakt med henne för kostnadsfri juridisk rådgivning gällande frågor som polisanmälan, vårdnadstvister och bodelningar. Hon kan öven följa med som stöd om du vill göra en polisanmälan. Läs mer om kostnadsfri juridisk rådgivning.

Föreningen

Kvinnojouren Blåklockan är en feministisk förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden där solidaritet, jämlikhet och systerskap är grundläggande, bildad 1980. Tjejjouren Vulcana är en autonom del av föreningen.

Du som identifierar dig som kvinna kan bli medlem och på så sätt stötta vår verksamhet. 

Vill du engagera dig mer kan du ge av din tid och utbilda dig till jourkvinna eller jourtjej. Då kan du till exempel fungera som kontaktkvinna åt en stödsökande kvinna eller vara med och anordna olika aktiviteter. Som jourtjej kan du stötta tjejer i Vulcanas chatt eller vara aktiv på andra sätt. Läs mer här.

Den som vill bidra genom att skänka en gåva kan hitta information om det här. Allt som skänks till oss går till vårt arbete med att stödja kvinnor, tjejer och barn.

Vi erbjuder både enskilda samtal och samtal i grupp. Allt stöd vi erbjuder är gratis och oftast har vi möjlighet att erbjuda ett samtal inom några dagar.

Updating…
  • No products in the cart.