Är du anhörig eller kollega?

Är du anhörig eller kollega?

Det kan kännas svårt och frustrerande när man anar att någon i ens närhet, en vän eller en kollega, utsätts för våld. Vad kan man göra?

Våga fråga och säg att du är orolig och bryr dig. Kanske vill den våldsutsatta kvinnan inte prata om det just då, men visa att du finns där om hon vill berätta.

Det är viktigt att lyssna på kvinnan och inte ifrågasätta det som hon berättar för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam. Sådana känslor förstärks om du ifrågasätter hennes handlande eller har attityden ”Vad var det jag sa?”.

Var istället tydlig med att du inte överger henne även om hon väljer att fortsätta relationen med den som gör henne illa. Låt henne veta att om hon behöver hjälp så kommer du att finnas där.

Bryt isoleringen. Fortsätt att räkna med henne och ta kontakt även om hon drar sig undan (till exempel aldrig kan komma när du bjuder eller föreslår aktiviteter, eller är avvisande när du hör av dig).

Du som är anhörig, vän, kollega eller chef till någon som utsatts är också välkommen att höra av dig till oss. Vi kan ge vägledning och stöd. Ring oss på 026-51 11 21 eller mejla på kvinnojouren@blaklockan.com

Vi kommer också gärna ut till företag, organisationer, myndigheter och skolor och berättar om mäns våld mot kvinnor, hur man kan förebygga och stötta och om vår verksamhet. Kontakta oss så kommer vi överens om något.

Updating…
  • No products in the cart.