Vad är våld?

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.” Per Isdal (grundare av Alternativ Till Vold i Norge)

Olika typer av våld

Fysiskt våld – varje form av fysisk handling som skadar och/eller orsakar fysisk smärta. Detta inkluderar till exempel slag, knuffar, sparkar, angrepp med olika föremål, luggning, att bitas, att använda skjutvapen, kniv eller strypförsök.

Psykiskt våld – handlar om kränkningar, sårande kritik, ignorerande, kontroll, nedsättande och förödmjukande beteende, falska anklagelser, förhör och att hota med fysiskt våld. Det kan också vara hot om självmord eller hot riktat mot någon närstående, husdjur eller egendom.

Sexuellt våld – när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja. Sexuellt våld är de handlingar som uppfattas av den närstående som sexuellt kränkande.

Ekonomiskt våld – den ena parten kontrollerar helt eller delvis den andra partnerns och/eller den gemensamma ekonomin. Detta leder till att den ena parten blir helt beroende av den andra. Det kan också handla om att tvingas ta lån.

Materiellt våld – kan till exempel vara att kasta saker, förstöra och slå sönder saker. Inte sällan är dessa saker utvalda för att de har en speciell betydelse för den som är utsatt för våldet.

Latent våld – det latenta våldet är ständigt närvarande, som ett hot om våld. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld gör att man apassar sitt beteende för att försöka undvika det.

Försummelse – utgör ytterligare en våldsform när det gäller personer i beroendeställning, som barn, personer med funktionsnedsättning och äldre. Det kan vara att medvetet felmedicinera, bristande hygien, otillräcklig mat, och att lämna någon utan hjälp och tillsyn långa perioder.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är också en form av mäns våld mot kvinnor. Våldet och förtrycket utförs ofta av flera personer gemensamt och förövarna behöver inte vara en nuvarande eller tidigare partner. Det kan istället vara föräldrar, syskon, släktingar eller andra bekanta till familjen.

Våldet utövas när en kvinna gör något, eller försöker göra något, på ett sätt som bryter mot familjens och släktens traditioner och regler för hur kvinnor ska bete sig. Det kan till exempel vara att umgås med ”fel” personer, ha sex före äktenskapet, ha ”fel” kläder eller ha en sexuell läggning som släkten inte accepterar. Ibland räcker det med att det förekommer rykten om att något ska ha skett.

Som straff kan kvinnan utsättas för olika typer av våld, som hot, trakasserier och fysisk misshandel. I de allvarligaste fallen kan kvinnan utsättas för dödligt våld. Våldet ska göra att familjen återfår det anseende eller den ”heder” som upplevs som förlorad.

Som en del av våldet och förtrycket blir kvinnan ofta hårt kontrollerad och har en begränsad handlingsfrihet, både i hemmet och utanför. Reglerna för flickor och kvinnor är ofta mycket striktare än för pojkar och män.

Men det är inte bara kvinnor och flickor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, utan även pojkar, män och hbtq-personer.

Könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap är uttrycksformer för det hedersrelaterade våldet och är förbjudna enligt svensk lag.

Det är inte okej att utsätta någon för någon form av våld och den som är eller har varit med om att vara tillsammans med någon som gör så behöver ofta hjälp för att kunna läka och må bra igen.

Det är ofta svårt att lämna en våldsam partner. Orsakerna till det kan vara många. Det kan handla om rädsla för att inte bli lämnad ifred/utsättas för mer våld, oro för att förlora kontakten med barnen, känslor av att inte kunna klara sig själv, upplevelse av att inte duga och därför inte vara värd att slippa behandlas illa. Det kan vara allt detta eller något helt annat.

Det tar i genomsnitt tre försök att lämna en kontrollerande partner. Det kan vara bra att känna till, eftersom det också är vanligt att den som utsätts för våldet anklagar sig själv för att inte ha gått därifrån. 

Det är aldrig ditt fel att du utsätts för våld. Aldrig. Det är en mänsklig rättighet att leva fri från våld och förtryck. Du har den rätten likväl som alla andra.

Läs mer

Updating…
  • No products in the cart.