Vi är utbildade i och kan genomföra strukturerade hot- och riskbedömningar enligt modellerna FREDA (våld i nära relation) och PATRIARK (hedersrelaterat våld).

Våld i nära relationer är ofta likartat, men det finns också områden där det skiljer sig åt. Vår personal har en bred kunskap om hur våld kan te sig och kompetens att möta upp behov inom följande områden:

Våld i hederns namn

Våld i samkönade relationer

Våld mot äldre kvinnor

Våld mot kvinnor med funktionsvariation

Våld mot kvinnor med könsöverskridande identitet

För barn i vårt skyddade boende jobbar vi på att snart kunna starta upp ett projekt tillsammans med Rädda Barnen. Projektet har blivit försenat på grund av den pågående pandemin. 

Updating…
  • No products in the cart.