Samtalsstöd

Du kan komma till oss för att prata om våld du är utsatt för av en partner just nu, eller om det har hänt tidigare. Vi tar också emot dig som utsatts för sexuellt våld av en bekant eller okänd person, lever i hedersförtryck eller i prostitution. Du behöver inte ha lämnat din partner för att komma till oss.

 

Den som utsatts för våld och övergrepp har ofta behov av att prata med någon utomstående om det som hon varit med om. Av erfarenhet vet vi att det också är till hjälp för den utsatta att få sätta ord på det som hänt. Vi som arbetar på Kvinnojouren Blåklockan har stor erfarenhet av att möta våldsutsatta och gedigna kunskaper i våld i nära relationer och de mekanismer som ligger bakom, samt vetskap om vilka konsekvenserna ofta blir för den våldsutsatta.

Vi har tystnadsplikt enligt socialtjänstlagen, vilket innebär att det som sägs till oss stannar hos oss. Vi har anmälningsskyldighet gällande oro för barn som far illa. Den som söker vårt stöd kan vara anonym i kontakten med oss.

Samtalen hos oss bokas in per telefon eller mejl. Vi kan ofta erbjuda samtal inom en ganska snar framtid. Alla besök hos oss är kostnadsfria. Om det finns önskemål om att träffas på annan plats än i våra lokaler så försöker vi lösa det. Om et finns behov av tolk så bokar vi det.

Ring oss på 026-51 11 21 mellan klockan 9 och 10 på vardagar eller skicka ett mejl på kvinnojouren@blaklockan.com om du vill komma på samtal hos oss.

Updating…
  • No products in the cart.