Varningstecken

Det finns ofta tidiga varningssignaler som kan tyda på att en man kan bli våldsam mot en kvinna. Det är bra för alla att känna till. Är han till exempel väldigt svartsjuk? Har han en förlegad kvinnosyn? Klagar han ofta på dig? Här har vi listat några av det vanligaste varningssignalerna som det kan vara bra att vara uppmärksam på.

Har din partner förändrats?

Du upplever att din partners personlighet ändras sedan ni inledde er relation. Humöret blir sämre och han blir allt mer missnöjd och kontrollerande.

Var uppmärksam på hans kvinnosyn

Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar sina kvinnliga kollegor. På så vis kan du tidigt lägga märke till hans attityd till kvinnor.

Klagar din partner på dig ofta?

Din partner anmärker ständigt på ditt utseende och beteende. Han kan tycka att du kläd dig fult, har fel vänner eller inte ger honom tillräckligt med uppmärksamhet.

Är din partner ofta svartsjuk?

Män som visar upp överdriven svartsjuka har ett starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om du till exempel känner sig tvungen att stanna hemma från firmafesten eller tjejträffen på grund av hans misstänksamhet. Då styr hans behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.

Övervakar din partner dig?

Brukar din partner läsa dina sms eller mejl? Var även uppmärksam på om han brukar gå igenom din väska eller dina fickor. Det tyder på att han inte kan behärska sina impulser att kontrollera dig.

Slår din partner sönder dina tillhörigheter eller skadar djur?

Mannen får ett raserianfall och slår sönder saker i hemmet. Kanske kastar han porslin eller sparkar sönder dörrar. Han kan även ge sig på hunden, katten eller andra husdjur. Detta är våldshandlingar som är ägnande att skrämma dig.

Har din partner börjat bli hårdhänt eller måttat/markerat slag mot dig?

Det är en markering om vad han ”kan” göra mot dig. Nästa gång kanske han tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.

Om ni har barn i hemmet

Många kvinnor skyddar sina barn från att uppleva det våld som de utsätts för i hemmet men barn förstår ofta mer än vad vuxna tror. Forskning visar att barn som upplever våld i hemmet far illa och mår sämre än andra barn.

Om du efter att du läst listan och känner igen dig och vill prata så hittar du våra kontaktuppgifter här. Om du funderar på att lämna förhållandet så finns mer information här.

Updating…
  • No products in the cart.