Kvinnojouren Blåklockan är en feministisk organisation. Feminism är ett begrepp som kan
innebära olika saker för olika människor. Den feministiska rörelsen har en lång och brokig
historia och kvinnors kamp för lika rättigheter som män har tett och ter sig olika i olika delar
av världen. Det som är gemensamt för feminister är att vi 1. ser att det finns en
könsmaktsordning, det vill säga att kvinnor underordnas män på ett strukturellt sätt i vårt
samhälle och 2. arbetar på att förändra detta för att uppnå jämställdhet mellan könen. Att
vara feminist är att vilja uppnå lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla
människor, oavsett kön.

Feminism is the radical notion that women are people.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Updating…
  • No products in the cart.