Jan 282016
 

Lördagen den 12:e mars kl 10.00 samlas vi i Kvinnojouren Blåklockans lokaler för årsmöte. Mötet beräknas ta ca två timmar och efter det äter vi lunch* tillsammans.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga i våra lokaler för dig som är intresserad av att läsa innan mötet. Hör av dig i förväg så att vi säkert vet att vi kan ta emot dig.

Motioner skickas till eva@amborn.se och ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 februari 2016.

Nomineringar till nya styrelseledamöter skickas till valberedningen gerdin.elin@gmail.com

Anmäl närvaro till helena.hagglund@blaklockan.com eller 026-511121 senast måndagen den 7 mars. Uppge ditt namn och kom ihåg att berätta om du är allergisk mot något eller av annan anledning äter specialkost.

OBS! För att vara röstberättigad krävs att du har betalat in din medlemsavgift innan mötets början. 200:- sätter du in på bankgiro 261-1721.

*Lunchen blir knytisbuffé. Du som vill får gärna ta med dig din favoritmaträtt/ – dessert. Maila kvinnojouren@blaklockan.com  för att berätta vad du tar med dig, så vi kan samordna maten på ett bra sätt.

Varmt välkommen!

Jan 282016
 

Vi fortsätter med sopplunch som vanligt sista torsdagen varje månad. Precis som tidigare är det vegetarisk soppa med bröd, samt kaffe och kaka för 25 kr. Men nytt för i år är att vi kommer att göra en insamling vid varje sopplunch till olika verksamheter som jobbar för att stödja kvinnor och barn och som vi upplever jobbar på liknande grunder som vi.

25 februari samlar vi till Kvinna till kvinna. För att sända en gåva till Kvinna till kvinna klicka här.
31 mars samlar vi till Flicka. För att sända en gåva till Flicka klicka här.
28 april samlar vi till Gatubarn i Nepal. För att sända en gåva till Gatubarn i Nepal klicka här.
26 maj samlar vi till ECPAT. För att sända en gåva till ECPAT klicka här.

Tillsammans gör vi skillnad.

Jan 282016
 

Välkommen att delta i Internationella kvinnodagen med Kvinnojouren Blåklockan och Tjejjouren Vulcana i samarbete med Gävle Konstcentrum. För tredje året i rad välkomnar vi er att delta i en feministisk manifestation med krav att de strukturella och globala förtrycket mot kvinnor och flickor upphör! Precis som tidigare år förs kravet fram på Stortorget i Gävle i form av dansen Break the Chain som ALLA inbjuds att delta i. Ni som befinner er på andra platser i Gävle, Sverige eller Världen dansar helt enkelt där ni är så följs vi alla åt i en flashmob kl 17.00. Ni som vill vara med och dansa med oss på torget samlas där kl 16.50. Det går självklart bra att delta som åskådare också.

Kvällen fortsätter på Silvanum. För nästan exakt hundra år sedan enades Sveriges kvinnor i en stor manifestation för fred. Närmare 89 000 kvinnor undertecknade gemensamt en resolution mot första världskriget och möten där denna lästes upp hölls på 343 platser i landet. Evenemanget har kommit att kallas kvinnornas fredssöndag. Inspirerade av kvinnorörelsen 1915 har en nationell arbetsgrupp bildats och tillsammans med representanter från freds-, miljö-, antirasistiska- samt feministiska rörelser kommer man under ledning av Stina Oscarson att ta fram ett dagsaktuellt manifest som kommer att läsas upp på 8:e mars firanden i hela landet. Manifestet är partipolitiskt obundet. Gruppen bakom manifestet uppmanar firanden runt om i landet att ansluta sig.

Blåklockan och Vulcana har i samarbete med Gävle konstcentrum kommit fram till att arrangera ett kommenterade och reflekterande kvällsprogram som svarar på innehållet i manifestet. Arbetsförslaget är att manifestet läses upp och sedan kommenteras på olika sätt. Det kan vara konstnärliga kommentarer i form av ex musikaliska framträdanden eller mikroföreläsningar och tal. Vår önskan är att alla som vill fira internationella kvinnodagen i Gävle ska komma och ta del av programmet på Silvanum.

Sep 222015
 

feministfikaFeministfika

Den 1 oktober kl. 18.00 samlas vi på Konstcentrum (Silvanum) för att ta del av Anna Jörgensdotters utställning: ”En annan version (eller en dröm).”

Konstcentrum skriver följande om utställningen: ”Sommarens utställning på Gävle Konstcentrum tar sin utgångspunkt i den nyskrivna romanen ”Drömmen om Ester” av författaren Anna Jörgensdotter: en poetisk romanfantasi spunnen kring konstnären Ester Hennings liv och verk. I utställningen får romanen sällskap av samtida konstnärskap samt av teckning, måleri och broderi av Ester Henning själv. Ester Henning (1887-1985) spenderade över 60 år av sitt liv på olika mentalsjukhus. I utställningen belyses institutionens ambivalenta roll där känslan av frihetsberövande och begränsningar samsas med upplevelsen av det välvilliga samhället och det rum för skapande som trots allt gjorde det möjligt för Ester Henning att vara konstnär. Inom institutioner som exempelvis skola, sjukvård, föreningsliv och konst benämns och etableras ramar och normer för hur vi ska vara, vad som utgör ett samhälle och vad som faller utanför.”

Välkommen!

Sep 132015
 

Ledare publicerad i Gefle Dagblad 20 juli 2015:

Den 13/7 publicerades Lisa Magnussons ledare Att förbjuda porr är inte feminism i vilken hon resonerar kring #porrfritt, en kampanj initierad av Sveriges Kvinnolobby, Unizon och Roks. Vi i Tjejjouren Vulcana skulle utifrån detta gärna vilja förklara hur vi tänker kring detsamma för att undvika missförstånd och förhoppningsvis tydliggöra varför en reglering av den kommersiella porrindustrin är feministiskt.

Först och främst vill vi klargöra att vi inte värderar huruvida enskilda personer använder sig av kommersiell porr och det påverkar inte vårt bemötande av stödsökande. Däremot är det viktigt för oss att på en strukturell nivå problematisera den kommersiella porren eftersom den är just problematisk.

Den kommersiella porren förmedlar sexuella ideal där mannens njutning är i fokus och kvinnan används som ett objekt och är undergiven. Vi vill även här vara tydliga med att det inte finns något fel i att personligen vilja ha sex på det här sättet. Men utifrån den massproduktion av dessa snäva ideal och normer som formar våra attityder kring sex begränsar den kommersiella porren snarare sexualiteten, och detta gäller inte enbart dem som själva konsumerar den.

Ett annat oroväckande faktum är att våldsinslag är vanligt förekommande i den kommersiella porren och forskning visar att män som brukar kommersiell porr blir mer benägna till sexköp och sexuell aggression. Mäns våld mot kvinnor ökar alltså som en direkt konsekvens av den kommersiella porrindustrin. Den bidrar även till den våldtäktskultur som upprätthåller myter kring våldtäkter. Attityderna kring sexuellt våld mot kvinnor påverkas och blir mer accepterande och samtidigt minskar sympatin för dessa brottsoffer.

Vidare far kvinnorna inom den kommersiella porrindustrin fruktansvärt illa. Under produktionen av porren är fysiska skador vanligt förekommande och de kvinnor som värvas till industrin har ofta tidigare blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vi talar alltså om en mångmiljardindustri som livnär sig på att skada och utnyttja kvinnor helt lagligt.

#porrfritt är en kampanj som vi på Tjejjouren Vulcana är oerhört glada och stolta över, ett rejält krafttag mot en misogyn industri. Kampanjen syftar inte till att begränsa någons sexualitet utan till att befria densamma från den kommersiella porrens patriarkala normer.

Puss och kram.

Tjejjouren Vulcana

Sep 052015
 

Radioprogrammet ”Eftermiddag i P4 Gävleborg” onsdag 2 sep 2015:

Amnesty International tog nyligen beslut om att arbeta för en total avkriminalisering av prostitution – även att avkriminalisera köp av sexuella tjänster.  Ett stort svek mot alla som utnyttjas i prostitution och människohandel. Vi blev tillfrågade om hur vi tror att detta kan påverka situationen för utsatta kvinnor. Svenska Amnesty är emot förslaget och framhåller den svenska sexköpslagen som avkriminaliserat försäljning men kriminaliserat köp av sexuella tjänster. Intervju med Linn, Blåklockan om detta:  lyssna här  (Intervju 2:03:38 – 2:10:35 in i programmet).

 

Maj 162015
 
Måns, Filip, Elis och Amin

Måns, Filip, Elis och Amin

I samband med ett skolprojekt under andra året på Borgarskolan har eleverna Måns, Filip, Elis och Amin samlat in pengar till Kvinnoorganisationen Masimanyane i Sydafrika. De har bla ordnat loppis och tillverkat armband, med pärlor som de bekostat själva, så att all förtjänst oavkortat har gått till insamlingen. Armbanden har ett budskap: ”26 seconds” för att medvetandegöra att en kvinna eller flicka våldtas var 26:e sekund i Sydafrika, enligt officiell statistik.

De 7 100 kronor som de fyra eleverna samlat in kommer att användas i det skyddade boende för utsatta kvinnor som Masimanyane just har startat i East London, Sydafrika.

Kvinnojouren Blåklockan har i tre år drivit ett Sida-finansierat samarbetsprojekt med Masimanyane där Blåklockans bidrag bla har varit att utbilda personal och ledning i hur ett skyddat boende för misshandlade kvinnor kan drivas och organiseras, något som Blåklockan har 35 års erfarenhet av.

De fyra eleverna har fått tack-hälsning från Masimanyane för insamlingen.

26secarmband

26 seconds (26:e sekund)

Mar 182015
 

Definierar du dig som tjej eller kvinna och är nyfiken på feminism, vill arbeta för tjejer och kvinnors rättigheter eller stötta kvinnor och tjejer som utsatts för sexualiserat våld?

Då kanske du är intresserad av att gå vår utbildning i kvinno- och tjejjourskunskap och börja engagera dig ideellt i Kvinnojouren Blåklockan eller Tjejjouren Vulcana?

Utbildningen startar v.16, tisdagen den 14 april 2015 och pågår åtta tisdagar framåt mellan kl. 17.30-20.00.

Anmäl intresse till kvinnojouren@blaklockan.com eller ring 026-51 11 21 senast onsdagen den 8 april

 

avdelare

Feb 232015
 
margareta 2
här växer banderollen fram:
margareta

 

 

 

 

På Internationella Kvinnodagen 8 mars blir det stor gemensam manifestation på Stortorget kl 13! med budskap om fred och frihet från våld och förtryck riktat mot kvinnor och flickor.

Bakom manifestationen står Kvinnojouren Blåklockan & Tjejjouren Vulcana, Stickan, Amnesty, FN-förbundet, Studieförbundet, Vuxenskolan, Centerpartiet, F!, Folkpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, SAC, Grön Ungdom, Ung Vänster, Unga Feminister,Tillsammans Gävle, IFFI, Verdandi och Sveriges Fängelsemuseum.

Program för manifestationen:
Kl 12.45: Samling för deltagare i flashmob eller annat moment i manifestationen, Stortorget Gävle

Kl 13.00: Manifestationen startar

Flashmob – dans till låten ”Break the Chain” – Välkommen att delta! se instruktionsfilm på facebook: http://www.facebook.com/kvinnojourenblaklockan

Tal av Kvinnojouren Blåklockan, Stickan och FN

Manifestationen avslutas med sång och musik av Kattis Larsson och Mattias Liljeholm

Varmt välkomna!